Размер шрифта:

Школа Юриста. Звернення громадян

              Вітаю читачів «Школи Юриста».

І знову з Вами юрист МГО «МОЗІРОН» Оксана Сохатська. В нашому такому багатогранному житті трапляється різне: то довідку треба взяти, то листа написати, або, можливо, звернутися по допомогу чи роз’яснення до владних органів чи до конкретної особи. І от в таких випадках, коли необхідно вирішити якесь питання чи отримати певну консультацію, використовується офіційне звернення громадян, адже в Конституції України чітко зазначено, що звернення громадян є одним із способів захисту своїх прав та законних інтересів, а, отже всі мають право направляти колективні чи індивідуальні звернення до різних державних установ.

              Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» звернення – це письмові чи викладені в усній формі пропозиції, скарги, заяви, клопотання. Розглянемо окремо кожний вид звернень, отже:

 Пропозиція (зауваження) - це звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органу місцевого самоврядування, депутатів ради, посадових осіб органів самоврядування, що поширюють свою компетенцію на територію громади, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя відповідно до компетенції органу, соціально-культурної та інших сфер діяльності громади.

Заява - це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ; організацій комунальної форм власності, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання - письмове звернення до органу місцевого самоврядування чи підприємства, установи, організації комунальної форм власності з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - це звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, посадових осіб.

Звернення можуть бути усними, тобто викладені на особистому прийомі або за допомогою дзвінка на так звані «гарячі лінії». А можуть бути письмовими, які направляються поштою.

 

Вимоги до звернення

При поданні звернення відповідно до ст.5 Закону “Про звернення громадян” мають бути дотримані такі вимоги:

а) вимоги до адресування: звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;

б) вимоги до форми: у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви карги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження;

3) вимоги до мови звернення: громадяни мають право звертатися до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, посадових осіб українською мовою чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

 

Не приймаються до розгляду звернення:

- які є анонімними, тобто без підпису автора, його адреси та контактів;

- коли питання вирішене по суті, але той самий автор чи орган знову подає звернення того самого змісту, що і попереднє;

- від осіб, які визнані судом недієздатними.

Терміни розгляду звернень громадян

- До 5 днів. У випадку, якщо у зверненні порушено питання, які не віднесено до компетенції органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації комунальної форми власності, то у п'ятиденний термін орган місцевого самоврядування має надіслати два листи: перший - це супровідний лист до компетентного органу чи посадової особи з доданим до нього зверненням громадянина (при цьому копію звернення доцільно залишати в органі місцевого самоврядування); другий - це лист до автора звернення з повідомленням про пересилання звернення компетентному органу чи посадовій особі.

- До 10 днів. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою (тобто, якщо у зверненні подана неповна інформація щодо описаної ситуації), воно у десятиденний термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

- Невідкладно, але не пізніше 15 днів. Так Закон зобов’язує розглядати звернення, які не потребують додаткового вивчення.

- До 30 днів (не більше місяця). Цей термін є загальним для розгляду звернення громадян.

- До 45 днів. Відповідно до ст.20 Закону України «Про звернення громадян», якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу самоврядування, комунального підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів Підставою для продовження терміну розгляду звернення, як правило, є службова (доповідна) записка виконавця на ім'я керівника, де обґрунтовується неможливість вирішення питання протягом місяця. У такому разі про продовження терміну розгляду звернення його автор повідомляється у письмовій формі.

Отож, ми розглянули основні види звернень, терміни розгляду та вимоги щодо їх оформлення. Виходячи з власного досвіду хочу зазначити, що будь-яке звернення (клопотання, скарга чи пропозиція) розглядається уповноваженими на те органами. Якщо звернення було адресоване одному органу, але вирішення питання, яке порушено в документі є неможливим саме для цього адресату, то воно, як правило, направляється на розгляд до тієї установи, яка має повноваження для вирішення питання чи надання відповіді на нього. І абсолютно точно знаю, що на будь-яке звернення буде відповідь, а от якою вона буде, залежатиме від змісту звернення.

Моя порада при оформленні письмового звернення: максимально чітко описуйте ситуацію, яка призвела до виникнення потреби його написання, надавайте правдиві факти, бо це може бути перевірено, чітко формуйте прохання чи скаргу, щоб адресат зрозумів, чого від нього хочуть і чим саме він може допомогти. Уявіть себе на місці адресату, що б ви відповіли на таке звернення, як би ви відреагували, і тоді у вас з’явиться більше шансів на позитивне вирішення свого питання чи ваша пропозиція буде почута.

На додаток напишу кілька зразків звернень, але пам’ятайте, це лише зразки шаблонного типу, краще напишіть так, як я вам раджу або так, як ви бачите це звернення своїми очима і відчуваєте своїм розумом.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

Голові райдержадміністрації
вказати прізвище, ініціали
Петренка Івана Івановича,
що мешкає за адресою:
м.Київ, вул. Сурікова 5, кв34, 
тел.: 0501111111,
учасника бойових дій
(або іншої пільгової категорії )

Заява


          Прошу сприяти у поновленні комунальних послуг з опалення (або газопостачання, енергопостачання, водопостачання, отримання вугілля тощо) в будинок (квартиру), вказати адресу, коли припинена подача, куди зверталися, які були вжиті заходи з поновлення місцевою владою і далі необхідно вказати всі відомості, які відображають суть порушеного питання.
Якщо є заборгованість з оплати за послуги, вказати суми, чи був заключений договір на реструктуризацію боргів з житлово-комунальними службами, чи користується субсидією на послуги або придбання побутового палива.
Прошу розглянути ці питання та надати письмову відповідь за адресою (вказати).


Дата Підпис

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Начальнику райавтодору 

 вказати прізвище, ініціали

Громади села Полтавка,

Компаніївського району,

Кіровоградської області

Представник: Петренко Іван Іванович,
що мешкає за адресою:
с.Полтавка, вул. Сурікова, 5 
тел.: 0501111111ЗаяваМи, громада села Полтавка, Компаніївського району, Кіровоградської області, звертаємося до Вас, щоб вирішити ситуацію, яка склалася в нашому селі. Далі детально описується ситуація, що склалася з зазначенням фактів пошкодженої дороги, адже ви звертаєтеся до начальника райавтодору. Потім чітко

Просимо Вас:

- Що конкретно просите

- Щоб людина розуміла, що ви хочете

- Зазначаєте адресу, на яку чекаєте відповідь і свого представника громади


Дата ПідписЗРАЗОК СКАРГИ

 

Голові райдержадміністрації
( або заступнику голови райдержадміністрації), 
вказати прізвище заступника)
Сидоренка Івана Івановича,
що мешкає за адресою:
вул. Затишна, буд. 20,
смт. Царичанка,
учасника бойових дій
(або іншої пільгової категорії )

Скарга


Прошу поновити мої конституційні права на отримання пільг (або заборгованості по заробітній платі, виплат сум відшкодування шкоди потерпілим, соціальної допомоги, пенсій, субсидій тощо ), встановлених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту» (або іншим законом) щодо ( далі вказати категорію пільговика / працівника / , яких саме пільг / або прав/ позбавлено, ким, в які органи вже звертався з цього приводу та, на думку заявника, не отримав вичерпного роз’яснення або поновлення права).
Далі необхідно вказати сімейний стан заявника, якщо працює – місце роботи (назва та адреса підприємства ), а також всі відомості, що містять суть порушеного питання.
Скарга повинна бути підписана особисто заявником із зазначенням дати.
Якщо звернення колективне, його підписують всі, хто взяв участь. Якщо підписи додаються, то вони повинні бути в оригіналі ( копії підписів на окремих аркушах не надаються ).Дата Підпис

 

З повагою Оксана Сохатська, юрист МГО «МОЗІРОН»

 

 

Добавить в закладки и поделиться:

Комментарии к этой заметке больше не принимаются.


TRANSLATE

октябрь, 2016

пн вт ср чт пт сб вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Всякие наглядности: